Cosmos-2 | 19 avril 1973

MIK, cosmodrome de Kapoustine Yar, 1973 :
Préparation d'Intercosmos-9

MIK, cosmodrome de Kapoustine Yar, 1973 :
Mise sous coiffe

Silo n°1-4, cosmodrome de Kapoustine Yar, avril 1973 :
Transfert vers le silo


Sources : IKI, RIA Novosti, Polska w Kosmosie